Om ROT-avdraget

Nya regler för rot- och rutavdrag 2016

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. Det beslutades av riksdagen i samband med beslutet om budgeten för 2016.

De nya reglerna i korthet:

  • Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.

För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).

För den som betalar ett rotarbete den 1 januari 2016 eller senare gäller de nya reglerna. Det innebär den lägre skattereduktionen för rotarbete. Det gäller oavsett om arbetet utförts 2015 eller slutförts först i januari 2016.

Du kan även gå in på www.rotavdrag.se för fler detaljer.

Så här fungerar rot- och rutavdraget